Ο νέος Hiper VR είναι μικρός, ελαφρύς και ενσωματώνει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία GNSS, σχεδιασμένο να αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Απόλυτη ελευθερία στην εργασία

Ο νέος Hiper VR είναι μικρός, ελαφρύς και ενσωματώνει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία GNSS, σχεδιασμένο να αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Χρησιμοποιώντας την εξελιγμένη Τεχνολογία της Topcon Universal Tracking Technology, το νέο Hiper VR είναι σε θέση να λάβει σήμα από όλα τα δορυφορικά σήματα που είναι σήμερα διαθέσιμα, όσο και στο μέλλον.

Όλα τα σήματα, όλους τους δορυφόρους και όλα τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης σε μία μικρή αλλά στιβαρή κατασκευή διαθέτοντας IMU και eCompass.

Το Hiper VR είναι μία ολοκληρωμένη λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς συνδυασμούς. Για στατικές, κινηματικές εφαρμογές, ως δέκτης για σύνδεση με δίκτυο σταθμών αναφοράς, ως δέκτης για σύνδεση με άλλους δέκτες είτε με τεχνολογία UHF, είτε Longlink, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Hybrid Λύση σε συνδυασμό με ρομποτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά:
• Universal tracking technology για όλα τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, IRNSS, QZSS, SBAS)
• IP67
• Compact form factor ideal for Millimeter GPS and Hybrid Positioning
• Επαναστατική τεχνολογία 9-axis IMU και ultra-compact 3-axis eCompass με ενσωματωμένο Tilt Sensor
• Ενσωματωμένο UHF Tx/Rx Radio Modem