Η Haldera Trading Ltd. έχει την έδρα της στην Λευκωσία, επί της οδού Κλείσοβας 1, γραφείο 203.
Ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εταιρειών και των επαγγελματιών στους τομείς της Τοπογραφίας της Βιομηχανίας
και των Κατασκευών.
Η Haldera Trading Ltd. δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Haldera Trading Ltd είναι πιστοποιημένη με ISO EN 9001:2015 από το 2010, συνεχίζοντας να προσφέρει ακόμα και σήμερα υπηρεσίες και προϊόντα αρίστης ποιότητας.

TUV CYPRUS

 

Όραμα

 • Προβλέπουμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας παρέχοντας τους υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με λύσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Επενδύουμε και προσφέρουμε στη γνώση πραγματοποιώντας ενέργειες μέσα από Πανεπιστημιακούς και Τεχνολογικούς φορείς. 
 • Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία των συνεργατών μας στην εφαρμογή νέων τεχνολογικών ιδεών. 
 • Δεν εφησυχάζουμε με την επιτυχία τόσο των προσωπικών μας επιτυχιών όσο και των αντιπροσωπευόμενων οίκων. 

 

Οι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας είναι:

 • Τοπογραφικά όργανα (SURVEY)
 • Γεωδαιτικά GPS (Positioning)
 • Κατασκευαστικά Laser (Construction)
 • Machine Control
 • GIS
 • GPS Navigation
 • Agriculture
 • Imaging – Scanner
 • Παρακολούθηση οχημάτων και μηχανημάτων
 • Ειδικά όργανα και παρελκόμενα (Βυθόμετρα, αποστασιόμετρα, πυξίδες, στερεοσκόπια, δασολογικά κλπ)
 • Ειδικό Λογισμικό (Software)
 • H/Y, Plotters κλπ.

 

Αντιπροσωπείες

Η Haldera Trading Ltd εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της, αντιπροσωπεύοντας μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους και στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει την μελέτη και υλοποίηση μεγάλων έργων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις.


Μερικοί από τους αντιπροσωπευόμενους οίκους είναι η TOPCON, Topcon Precision Agriculture, Wingtra, DJI, Nivel, OHMEX, Garmin, SECO, Glunz, Pythagoras, Nestle, Laser Technology, MYZOX, ESS Earth Sciences, Monex Geoscope, IRIS INSTRUMENTS, SENSYS GmbH, KMS Technologies of Houston, LANGEO CO. LTD, Phoenix Geophysics, Sensors & Software, DAVIS, YOUNG, GEONICA, innovmetric, NEDO, Aplitop, OXTS, IDRONAUT, Rowe Technologies, RBR Ltd, DeepVision AB, Tritech, 3DTARGET, SAIV A/S, FURUNO ELECTRIC, TURNER DESIGNS, metOcean, TELEDYNE MARINE.