Ανακοίνωση σχετικά με την Ανανέωση Αριθμού Εβδομάδας GPS (GPS Week Number Rollover – WNRO)

 GPS Week Number Rollover – WNRO

 

Ανακοίνωση σχετικά με την Ανανέωση Αριθμού Εβδομάδας GPS (GPS Week Number Rollover – WNRO)

 

Αυτό είναι το δεύτερο παγκόσμιο γεγονός αυτής της κατηγορίας που θα  επηρεάσει τους χρήστες των Συστημάτων Παγκόσμιου Προσδιορισμού Θέσης (GPS) ανεξάρτητα από την εταιρία κατασκευής. Η τελευταία Ανανέωση Αριθμού Εβδομάδας GPS (GPS Week Number Rollover – WNRO) πραγματοποιήθηκε το 1999. Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί σε 19,7 χρόνια. Oι χρήστες των δεκτών Topcon δεν θα επηρεαστούν από το γεγονός αυτό, παρόλα αυτά συνίσταται η χρήση του τελευταίου firmware για τους δέκτες.

Τι είναι η Ανανέωση αριθμού Εβδομάδας GPS (GPS Week Number Rollover – WNRO);

Οι δορυφόροι GPS στέλνουν ένα 10-ψήφιο δυαδικό μήνυμα επικοινωνίας, με ‘αριθμό εβδομάδας’ να μετράει από 0000 έως 1023. Κάθε φορά που συμπληρώνεται ο μέγιστος αριθμός εβδομάδων που μπορούν να αριθμηθούν βάσει αυτού του συστήματος (διαδικασία η οποία χρειάζεται 19,7 χρόνια) ο αριθμός εβδομάδας μηδενίζει και ξανά ξεκινάει από το 0000.


Πότε θα συμβεί η Ανανέωση αριθμού Εβδομάδας GPS (GPS Week Number Rollover – WNRO);
Η Ανανέωση αριθμού Εβδομάδας GPS (GPS Week Number Rollover – WNRO) θα λάβει μέρος στις 6 Απριλίου 2019 και ώρα 23:59:42 UTC.

Τι επιπτώσεις αναμένονται;

Με την μεγάλη ποικιλία εφαρμογών τεχνολογίας GPS που χρησιμοποιούνται σήμερα, ο αντίκτυπος για τους χρήστες θα ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, π.χ. τοπογραφικές μετρήσεις με σταθερό και κινητό δέκτη, machine control, γεωργία ακριβείας κ.α. Οι πιθανές επιπτώσεις είναι η επιβράδυνση του χρόνου επίλυσης για να δώσει fixed λύση καθώς και οι εσφαλμένες εγγραφές ημερομηνίας, εφόσον το firmware και το λογισμικό πεδίου δεν είναι στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκδόσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προτείνεται η ενημέρωση στο τελευταίο firmware του δέκτη και τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του λογισμικού πεδίου.

Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν;

Το firmware και / ή το λογισμικό πεδίου για συσκευές που χρησιμοποιούν εξωτερικές πληροφορίες ρολογιού GPS θα πρέπει να είναι έτοιμες για να φιλοξενήσουν την αλλαγή αυτή. Τα τμήματα υποστήριξης και ανάπτυξης της Topcon έχουν εργαστεί ενεργά για την παροχή των καλύτερων δυνατών λύσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους χρήστες της Topcon.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για την Ανανέωση αριθμού Εβδομάδας GPS (GPS Week Number Rollover – WNRO) με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση του και αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας.


Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
και διευθέτηση ραντεβού.