Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

To Total Care Support Program είναι ένα πρόγραμμα συμβολαίων συντήρησης ειδικά διαμορφωμένο για σας, ώστε να σας παρέχεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υποστήριξης και υπηρεσιών!

Το σύστημα Total Care έρχεται σήμερα να σας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα σας βοηθήσει να είστε πάντα ενημερωμένοι για την αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων πάνω στο αντικείμενό σας αλλά και να διατηρείτε τον εξοπλισμό σας σε άριστη κατάσταση.

Επειδή όμως οι ανάγκες του κάθε επαγγελματία διαφέρουν, έχουμε σχεδιάσει τρία διαφορετικά πακέτα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων και τα οποία αναλύονται παρακάτω.

Easy Care Standard Care Premium Care
Easy Care

Standard Care

Premium Care

 Easy Care
Παροχές:
Τηλεφωνική υποστήριξη 365 μέρες το χρόνο (Εργάσιμες ημέρες: 09:00 - 20:00 στο τηλέφωνο της εταιρείας και Σαββατοκύριακα & αργίες σε κινητά τηλέφωνα τεχνικών).
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων iSupport (FAQ).
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποστήριξης (ενημερώσεις, λογισμικά προϊόντα καθώς και
αναβαθμίσεις για το κάθε ένα όργανο ξεχωριστά).
Ελαχιστοποίηση χρόνου παραμονής στο service.
Έκπτωση 20% στην εργασία και τα ανταλλακτικά σε περίπτωση επισκευής.
Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε αγορά παρελκόμενων.
Έκπτωση 20% επί της διακρίβωσης του οργάνου.
Διάρκεια: Ένα (1) έτος  με δυνατότητα ανανέωσης

Standard CareΠαροχές:
Τηλεφωνική υποστήριξη 365 μέρες το χρόνο (Εργάσιμες ημέρες: 09:00 - 20:00 στο τηλέφωνο της εταιρείας και Σαββατοκύριακα & αργίες σε κινητά τηλέφωνα τεχνικών).
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων iSupport. (FAQ)
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποστήριξης (ενημερώσεις, λογισμικά προϊόντα καθώς
και αναβαθμίσεις για το κάθε ένα όργανο ξεχωριστά).
Ελαχιστοποίηση χρόνου παραμονής στο service.
Έκπτωση 20% στην εργασία και τα ανταλλακτικά σε περίπτωση επισκευής.
Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε αγορά παρελκομένων.
Μία (1) ετήσια διακρίβωση του οργάνου.
Μία (1) ετήσια προληπτική συντήρηση (service) των οργάνων.


Διάρκεια: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

Premium CareΠαροχές:
Τηλεφωνική υποστήριξη 365 μέρες το χρόνο (Εργάσιμες ημέρες: 09:00 - 20:00 στο τηλέφωνο της εταιρείας και Σαββατοκύριακα & αργίες σε κινητά τηλέφωνα τεχνικών).
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων iSupport. (FAQ)
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποστήριξης (ενημερώσεις, λογισμικά προϊόντα καθώς και
αναβαθμίσεις για το κάθε ένα όργανο ξεχωριστά).
Ελαχιστοποίηση χρόνου παραμονής στο service.
Έκπτωση 20% στην εργασία και τα ανταλλακτικά σε περίπτωση επισκευής.
Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε αγορά παρελκομένων.
Μία (1) ετήσια προληπτική συντήρηση (service) των οργάνων.
Μία (1) ετήσια διακρίβωση του οργάνου.
Επέκταση εγγύησης διάρκειας ίσης με το παρόν συμβόλαιο.


Διάρκεια: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.