Η HALDERA TRADING LTD βρίσκεται στο πλευρό του μηχανικού για περισσότερο από πέντε χρόνια με την παροχή λύσεων υψηλής απόδοσης και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Η φιλοσοφία της HALDERA TRADING LTD έχει στην πρώτη θέση τον πελάτη και την ικανοποίησή του σε κάθε περίπτωση και γι’ αυτό παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού κατάλληλου για τις επιμέρους ανάγκες του κάθε έργου.

Ο εξοπλισμός που παρέχεται προς ενοικίαση περιλαμβάνει:

  • Rover για σύνδεση στο δίκτυο μονίμων σταθμών αναφοράς URANUS
  • Πλήρες σύστημα RTK L1, L2 GPS
  • Όργανο για μετρήσεις με πρίσμα
  • Όργανο για μετρήσεις χωρίς πρίσμα
  • Αυτόματος Χωροβάτης
  • Laser Scanner

Με δυνατότητα ενοικίασης τόσο του εξοπλισμού, καθώς και όλων των απαραίτητων παρελκομένων που απαιτούνται για να εργαστεί κάποιος στο πεδίο.

Το εξουσιοδοτημένο τμήμα service της εταιρείας μας λειτουργεί συμπληρωματικά με το τμήμα ενοικιάσεων διατηρώντας τον προς ενοικίαση εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση προς χρήση ανά πάσα στιγμή. Η ευελιξία και η αύξηση της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό κόστος σας παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις οποιασδήποτε εργασίας

Η υπηρεσία ενοικίασης παρέχεται σε μοναδικά ανταγωνιστικές τιμές, τις χαμηλότερες της αγοράς βάσει της τεχνολογίας του εξοπλισμού, και απευθύνεται κυρίως σε:

  • Νέους μηχανικούς που δεν διαθέτουν ακόμα τον δικό τους εξοπλισμό
  • Τεχνικά γραφεία που έχουν άμεση ανάγκη για ταυτόχρονη χρήση επιπλέον εξοπλισμού
  • Μηχανικούς που χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό υψηλού κόστους (π.χ. Laser Scanner) για να διεκπεραιώσουν ένα έργο
  • Μηχανικούς που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία χρήσης εξοπλισμού νέας τεχνολογίας πριν αναβαθμίσουν τον δικό τους

Το εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας, παρέχει επίδειξη – εκπαίδευση για το χειρισμό του εξοπλισμού που ενοικιάζει, η οποία διαφέρει ανάλογα με το είδος του μηχανήματος. Σκοπός είναι η κατανόηση του χειρισμού του εξοπλισμού έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του στο πεδίο.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυθημερόν αποστολής του εξοπλισμού σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου κατόπιν αιτήματος του πελάτη.