Συνέδριο Εξέλιξη και Εφαρμογές για την Επιστήμη του Τοπογράφου Μηχανικού.

Συμμετέχουμε στο Συνέδριο "Εξέλιξη και Εφαρμογές για την Επιστήμη του Τοπογράφου Μηχανικού"